Službeni demanti JKP ¨Visoko¨ d.o.o Visoko na tekst: ¨Čestitamo, uz postojećih 9 miliona kredita vlast nas zadužuje dodatnih 3 miliona za vodosnabdijevanje¨

Dana, 09.05.2020.godine na internet portalu ¨visoko.co.ba¨ plasirane su neutemeljene, neistinite i poluinformacije koje se odnose na sredstva zajma EBRD-a i samog ¨Projekta vodosnabdijevanja Grada Visoko¨.

U cilju ispravnog informisanja javnosti i stanovništva Grada Visoko tim povodom JKP ¨VISOKO¨ d.o.o Visoko daje sljedeće saopćenje:

Sredstva zajma od EBRD-a za ¨Projekat vodosnabdijevanja Grada Visoko¨ se neće povećavati, nego će ostati onolika kolika su definisana Ugovorom o zajmu između EBRD-a i države Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 EUR-a.

¨Projekat vodosnabdijevanja Grada Visoko¨ se izuzev sredstava zajma finansira i sa viših nivoa vlasti, Zeničko – dobojskog kantona,Grada Visoko, iz sredstava JKP ¨Visoko¨ d.o.o Visoko kao i iz Grant nepovratnih sredstava međunarodnih institucija.

Iz spomenutih sredstava finasirani su, Nadzor na izvođenjem radova, Izrada FOPIP-a, rezervoar Kula Banjer, rezervoar Dubrave, vodozahvat Vijer, vodosnabdijevanje gradskih naselja Paljika i Ravne, proširenje vodosnabdijevanja na naselja: Smršnica, Goduša, Isakovići i Bosnići. Kao i mnogi drugi radovi na proširenju i rekonsrukciji vodosnabdijevanja Grada Visoko.

Očekuje se da će ukupna vrijednost ¨Projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže Grada Visoko¨  imati krajnju vrijednost od oko 12.000.000,00 KM

Iz gore navedenog se zaključuje da nema novih kreditnih zaduženja!

Također, zahtjevamo da se u narednom periodu, prije objave članaka kontaktira JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, kako bi utvrdili činjenično stanje, te na taj način izbjegli dovođenje u zabludu stanovništva Grada Visoko.

Zbog svega gore navedenog  tražimo da javno objavite ovaj demant kao i izvinjenje zbog iznošenja niza neistina o radu JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko.

Demant / JKP ‘Visoko’ tvrdi: Projekt vodosnabdijevanja će koštati 12.000.000 KM, ali bez novih kreditnih zaduženja

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko