Servisne informacije za srijedu (20.11.2019.g)

Vodosnabdjevanje je uredno i bez planiranih prekida, a kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz komunalnog otpada danas planirane su sljedeće ulice i naselja:

Hamdije Kreševljakovića, Donja Mahala, Čabaravdića, Zečevića, Branilaca (od Weme do betonskog mosta), Dahirovac, Potina, Patriotske lige,  Dr.Džananovića, Hazima Dedića, Donje Rosulje, Delahmetovića, Šadrvan, Skopljaka, Musala, Ulica IX i X, Topuzovo polje, Donje Moštre, Porječani-ravni dio, Dom zdravlja – dijaliza, relacija gradsko kino (Kraljevac/Sebilj/Pertačka/Zelena pijaca ), Islamovića, Burića, Njegovića, Pinjagića, Bare, Smršnica, Mali Trnovci, Radovlje – uske ulice, Liješeva – uske ulice, Seoča, Grab, Zilići, Radovlje –glavne ulice i Liješeva –glavne ulice.

Nakon odvoza komunalnog otpada u ovim ulicama i naseljima vršit će se kombinovano čišćenje.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama, da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog (kontejneri, kante velike, itd), a da male kante koje su raspoređene po gradu Visoko  isključivo koriste za sitne komunalne otpatke za koje su iste namijenjene.

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP ¨ VISOKO ¨ d.o.o. Visoko