Servisne informacije za srijedu (16.10.2019.g)

Na području grada Visoko vodosnabdjevanje je uredno i bez planiranih prekida.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz komunalnog otpada danas planirane su sljedeće ulice i naselja:

Hamdije Kreševljakovića, Donja Mahala, Čabaravdića, Braće Zečevića, Branilaca (od Weme do betonskog mosta), Dahirovac, Potina, Patriotske lige,  Dr.Džananovića, Hazima Dedića, Donje Rosulje, Delahmetovića, Šadrvan, Skopljaka, Musala, Ulica IX i X, Topuzovo polje, Donje Moštre, Porječani-ravni dio, relacija gradsko kino ( Kraljevac/Sebilj/Pertačka/Zelena pijaca ), Dom zdravlja – dijaliza, Islamovića, Burića, Njegovića, Pinjagića, Bare, Smršnica, Mali Trnovci, Radovlje – uske ulice, Liješeva – uske ulice, Seoča, Grab, Zilići, Radovlje –glavne ulice i Liješeva –glavne ulice.

Nakon odvoza komunalnog otpada u ovim ulicama i naseljima vršit će se kombinovano čišćenje.

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP ¨ VISOKO ¨ d.o.o. Visoko