Servisne informacije za ponedjeljak (9.12.2019.g)

U naselju Luke danas u periodu od 9:30h do 12:00h neće biti  vodosnabdjevanja, zbog kvara na vodovodmoj mreži.

U ostalim naseljima u Gradu Visoko vodosnabdjevanje je uredno i bez planiranih prekida.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz komunalnog otpada planirane su sljedeće ulice i naselja:

Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25-Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige-iza banke, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Raskrsnica Ciglana-Vitex, Musala, Ulica IX i X, Suša-S centar, Petrol, Bingo I i II, industrijska zona Vitex, A&Bonus, Zeleni put, Zimča, Muhašinovići, Aleja do Naselja IV, Kralupi i Goduša glavne ulice, Relacija gradsko kino ( Kraljevac/ Sebilj/ Pertačka/ Zelena pijaca), Buci, Zbilje, Dom zdravlja ( dijaliza ), naselje iznad Gradskog groblja, Čekrekčije-naselje  i Vratnica.  Nakon odvoza komunalnog otpada u ovim ulicama i naseljima vršit će se kombinovano čišćenje.

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko