Servisne informacije za četvrtak (31.10.2019.g)

U svim naseljima i ulicama u gradu Visoko vodosnabdjevanje je uredno i bez planiranih prekida, a kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz komunalnog otpada danas planirane su sljedeće ulice i naselja:

Patriotske lige, Ulica VIII (Potina), Novo naselje, Aleja šehida Resula, Naselje Luke (I,II,III i IV), Čekrećije, plato iza Veme, Industrijska zona Ozrakovići, Industrijska zona Čekrećije, Okolišće, Radinovići, Hlapčevići-glavna ulica, Bradve – glavna ulica, Musala, Čekrečije, Ulica IX i X, B.Mahala, Šareni Hanovi – do Zukana, Bradve, R443 – od Debelog nišana do B.Mahale, Grđevac, Podvinje, Piskavice, relacija gradskog kino (Kraljevac ­­/Sebilj/Pertačka/Zelena pijaca), Kula Banjer, Poklekčići, Gornji Poriječani, Taukčići, Muhašinovići – dio, Upovac, B.Mahala – uske ulice, Hlapćevići – uske ulice, Bradve – naselje – Krč, Buzići, Upovac – glavna ulica, Dobrinje i Seoča – glavna ulica.

Nakon odvoza komunalnog otpada u ovim ulicama i naseljima vršit će se kombinovano čišćenje.

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP “VISOKO“d.o.o. Visoko