Servisne informacije za 19.11.2019.g (utorak)

Na području Grada Visoko vodosnabdjevanje je uredno i bez planiranih prekida. Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz komunalnog otpada danas planirane su sljedeće ulice i naselja:

Mule Hodžića, Jalija, Čaršijska, Kraljevac, Kralja Tvrtka, Podvisoki I, Podvisoki II, Arnautovići, Kralupi, Goduša, Topuzovo Polje-uske ulice,  Ozrakovići, Mulići, Uvorići-ravni dio, Kadije Uvejsa, Bosne Srebrene, Ibrahima Hodžića, Franjevačka, Tabhanska, Sarajevska, Zanatski centar, Saračica, Moštrina, Tekija, Prijeko-ravni dio, Bulaklina, Bijela Džamija, Salihbegovića, Oručeva, Perendina, Šahinovića, Čajengradska, Vilajetovići-Tuk, Sarajevska, Banjerska, Gračanica, Uvorići-Kovačići , Tramošnjik, Loznik, stari dom do Kovine, regionalna cesta od Suše do Ramparta, relacija gradsko kino (Kraljevac / Sebilj / Pertačka / Zelena pijaca), Gornje Prijeko, Varoška, Bosnići, Jevrejska  i  MZ Gračanica (Kovačići, Šačići, Gornji Uvorići, Troholj, Gornji Tramošnjik i Loznik).

Od ponedjeljka (18.11.2019.g) JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko je počelo realizovati dodatnu uslugu koja se odvija uz odvoz komunalnog otpada, a odnosi se na odvoz otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva,odnosno luga i pepela. Prema tome molimo sve korisnike naših komunalnih usluga da otpad koji je nastao tim putem uredno odvoje od svog komunalnog otpada u odgovarjuće posude, koje će odložiti pored svojih kanti.

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko