Servisne informacije za 12.2.2020.g (srijeda)

Zbog planskih radova na vodovodnoj mreži vodosnabdijevanje neće imati korisnici komunalnih usluga iz sljedećih naselja i ulica:

  1. Od 8:15h do 9:45h ( Kadije Uvejsa, Sarajevska, Ibrahima Hodžića, Bosne Srebrne i Franjevačka ), i
  2. Od 8:45h do 9:30h ( Ozrakovići ).

U svim ostalim naseljima i ulicama vodosnabdijevanje je uredno i bez planiranih prekida.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz komunalnog otpada planirana su sljedeća naselja i ulice:

Hamdije Kreševljakovića, Donja Mahala, Čabaravdića, Zečevića, Branilaca   (od Weme do betonskog mosta), Dahirovac, Potina, Patriotske lige, Dr.Džananovića, Hazima Dedića, Donje Rosulje, Delahmetovića, Šadrvan, Skopljaka, Musala, Ulica IX i X, Topuzovo polje, Donje Moštre, Porječani-ravni dio, Relacija gradsko kino (Kraljevac/Sebilj/Pertačka/Zelena pijaca),   Dom zdravlja – dijaliza, Islamovića, Burića, Njegovića, Pinjagića, Bare, Smršnica, Mali Trnovci, Radovlje – uske ulice, Liješeva – uske ulice, Seoča, Grab, Zilići, Radovlje –glavne ulice, Đindići i Liješeva –glavne ulice.

Za ručno čišćenje ulica i pješačkih staza planirana su sljedeća naselja i ulice:

Mule Hodžića, Sebilj, Kralja Tvrtka, Kraljevac, Gornje Rosulje, Branilaca, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijka, Zanatski centar, šetalište Tabhanska, Musala, Aleja šehida Resula, Naselje Luka ( I,II,III i IV), Čekrekćije, Dahirovac, Kreševljakovića, Karavdića, plato iza Weme, Donje Rosulje, Donja Mahala, Čabaravdića, Zečevića, Hadžihasanova, Burića, Njegovića, Matrakčijina, Džananovića, Šadrvan, Pinjagića, Bare, Islamovića, Delahmetovića i Skopljaka.

Ukoliko želite prijaviti kvar ili nesavjesne građane koji odlažu komunalni otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko