Servisne informacije za 07.10.2019.g (ponedjeljak)

Vodosnabdjevanje  je uredno i bez planiranih prekida, a kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz smeća danas planirane su ulice i naselja:

Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Hanžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25-Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige-iza banke, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradašćevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Raskrsnica Ciglana-Vitex, Musala, Ulica IX i X,Suša-S centar, Petrol, Bingo I i II, industrijska zona Vitex, A&Bonus, Zeleni put, Zimča, Muhašinovići, Aleja do Naselja IV, Kralupi i Goduša glavne ulice, Relacija gradsko kino ( Kraljevac/ Sebilj/ Pertačka/ Zelena pijaca), Buci, Zbilje, Dom zdravlja ( dijaliza ), naselje iznad Gradskog groblja, Čekrekčije-naselje  i Vratnica.

Nakon odvoza komunalnog otpada u ovim ulicama i naseljima vršiti će se kombinovano čišćenje.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama, da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog (kontejneri, kante velike, itd), a da male kante koje su raspoređene po Gradu isključivo koriste za sitne komunalne otpatke za koje su iste namijenjene.

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/735-560

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko