Servisne informacije za 01.07.2019.g (ponedjeljak)

Vodosnabdjevanje je uredno, a kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Za odvoz smeća danas planirane su ulice i naselja:

Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Hanžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25-Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige-iza banke, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradašćevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Raskrsnica Ciglana-Vitex, Musala, Ulica IX i X, Zimča, Muhašinovići, Aleja do Naselja IV, Kralupi i Goduša glavne ulice, Relacija gradsko kino ( Kraljevac/ Sebilj/ Pertačka/ Zelena pijaca), Buci, Zbilje, Podgorani, Grajani, Čekrekćije i Vratnica.

Za ručno čišćenje ulica i pješačkih staza danas planirane su:

Sarajevska, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, Kralja Tvrtka, Kraljevac, Sebilj, Ulica VIII (Potina), Naselje Luke ( I, II, III i IV ), Aleja šehida Resula, Musala sa parkom, Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Hanžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25 Aprila (Lovačka), Ciglanska, Zenička, Gornje Rosulje, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradašćevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva,  Raskrsnica Ciglana-Vitex, Novo Naselje, plato Veme, Mule Hodžića, Podvisoki, Prijeko, prilazi osnovnim i srednjim školama, prilaz Samostanu i prilaz Gimnaziji Visoko.

Za mašinsko pranje i čišćenje ulica danas planirane su:

Aleja šehida Resula, Ulica IX i X, Musala i Naselje Luke ( I, II, III i IV ).

Ukoliko želite prijaviti kvar, nelegalne korisnike i nesavjesne građane koji odlažu otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona: 032/735-560.

Jkp„Visoko“d.o.o.Visoko