Saopštenje za javnost -Informacija za stanovništvo MZ Tušnjići o planiranom odvozu komunalnog otpada

Informišemo  javnost  i stanovništvo MZ Tušnjići, da će JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko početi sa realizacijom redovnog odvoza komunalnog otpada.

Planirani početak odvoza je 03.08.2019.g (subota) i probni odvoz trajat će do 31.08.2019.g (subota). Naplata usluge vršit će se od 01.09.2019.g .

U dogovoru sa predsjednikom MZ Tušnjići  odgovarjući kontejneri za komunalni otpad, biti  će postavljeni na putnom pojasu saobraćajnice, a odvoz istih vršiti  će se svake subote, a po ukazanoj potrebi i više puta.

Molimo stanovništvo MZ Tušnjići ukoliko im se ukaže potreba za dodatnim odvozom komunalnog otpada  i ako primjete da netko nesavjesno odlaže otpad na nepredviđeno mjesto, da nas pozovu na broj telefona:

032/735-560

Unaprijed se zahvaljujemo  stanovništvu  MZ Tušnjići na saradnji  i  ukazanom povjerenju.

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko