Sanacija divlje deponije u MZ Gračanica

JKP VISOKO d.o.o.Visoko je počelo radove 15.10.2019.g ( utorak ) na uređenju posjeda u MZ Gračanica, naselje Malo Čajno, koje su nesavjesni građani nekontrolisano koristili za odlaganje raznih vrsta komunalnog otpada, te na istom kreirali divlju deponiju.

Proteklih godina JKP VISOKO d.o.o.Visoko u više navrata je vršilo čišćenje pomenutog lokaliteta u saradnji sa Gradom Visoko.

Da bi se izbjeglo kreiranje i širenje  divlje deponije na pomenutom lokalitetu JKP VISOKO d.o.o. Visoko ograđuje lokaciju, postavlja odgovarajuću signalizacij, čisti i uređuje prostor.

Napominjemo da će pomenuti lokalitet biti pokriven video nadzorom, te da će JKP VISOKO d.o.o.Visoko nadležnoj inspekciji vršiti prijavu svakog nesavjesnog građana koji odloži otpad na pomenutom prostoru.

Prema planu i programu radovi bi trebali biti završeni do 21.10.2019.g (ponedjeljak).

 

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko