Redovni obilazak radova na rezervoaru ¨Pertac I¨

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko  danas  je upriličilo redovni obilazak izvođenja radova na gradilištu  rezervoara ¨Pertac I ¨, koji se realizuju u sklopu projekta II faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže. U sklopu projekta trenutno se realizuju  radovi na postavljanju  oplate i armature za ploču, te ostali  radovi koji spadaju u planirani plan i program izvođenja.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko