Realizacija redovnog čišćenja kanalizacionih kolektora u gradu Visoko i završetak radova u ulici Ševulje

Informišemo javnost i korisnike komunalnih usluga, da je JKP¨Visoko¨ d.o.o. Visoko danas nastavilo redovnu realizaciju čišćenja kanalizacionih kolektora i šahtova, koji su začepljeni od lišća i mulja. Radovi na čišćenju kolektora i šahtova obavit će se u sljedećim ulicama: Aleja šehida Resula, Patriotske lige i ostale ulice prema planu i programu.

Također,informišemo korisnike komunalnih usluga  da je završena rekonstrukcija vodovodne mreže i  kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera u ulici Ševulje, koja se izvodi u sklopu  II  faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže grada Visoko.

Zahvaljujemo se na strpljenju i ukazanom povjerenju!

 JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko