Realizacija radova na proširenju vodovodne mreže u MZ Rosulje

Ovih dana realizuju se radovi na Projektu proširenja gradske vodovodne mreže za naselje Paljika Ravne u MZ Rosulje. S obzirom da je u toku asfaltiranje ceste u pomenutom naselju, JKP “VISOKO“ d.o.o. ranije od planiranog pristupilo je polaganju vodovodnih cijevi duž cijele dionice ceste koja se trenutno rekonstruiše.

Planirano je položiti vodovodne cijevi duž cijele dionice ceste od Preventa do Ravni u dužini od 300 metara, a sve u skladu sa Projektom proširenja gradske vodovodne mreže.

Molimo stanovnike da nam ukažu potrebno strpljenje u toku izvođenje radova!

 

Unaprijed se zahvaljujemo na strpljenju i ukazanom povjerenju!

JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko