Realizacija radova na postavljanju rukohvata na ulazima u zgrade u Gradu Visoko

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost i stanovništvo u Gradu Visoko da je na zahtjev korisnika usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata, pomenuta služba počela sa realizacijom  poslova na postavljanju rukohvata na ulazima u zgrade.

Realizacija poslova na postavljanju rukohvata izvodi se na osnovu Zakona o građenju Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br.55/06) po čl.4 navedenog zakona koji govori o sigurnosti objekta i bitnim tehničkim svojstvima u objektima kao što su:

  • Pristupačnost objektu ili zgradi,
  • Zaštita korisnika, odnosno stanara od ozljede, i
  • Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi, odnosno stanara.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata postavljanjem rukohvata na ulazima u zgrade ima za cilj stvoriti uvjete za nesmetano kretanje svim stanarima, a posebno osjetljivim kategorijama stanara kao što su: stare i iznemogle osobe, osobe sa invalitetom, osobe sa smanjenom pokretljivosti i maloljetne osobe, a sa ciljem zaštite naših građana od povreda i što lakšeg pristupa objektima kolektivnog stanovanja.

U sklopu ovih radnih aktivnosti pomenuta služba je završila radove na uređenju ulaznih vrata na lameli D u Naselju Luke.

Ovim putem Služa za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata najavljuje da će u narednom periodu aktivno raditi na stvaranju i unapređenju sto boljih uvjeta za ugodniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja u Gradu Visoko.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga na ukazanom povjerenju i strpljenju!

 Za sigurniji i ljepši ambijent za život građana u Gradu Visokom!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko