Realizacija radova na čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko

Informišemo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga da je JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko 8.3.2020.g počelo sa realizacijom radova na čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko.

Prethodno je JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko zaključilo sa Gradom Visoko Ugovor o čišćenju obala rijeke Bosne u Gradu Visoko.

Zaključenjem i potpisivanjem ovog Ugovora JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko se obavezalo da će u periodu od 8.3.2020.g do 8.5.2020.g vršiti radove na čišćenju i uređenju obala rijeke Bosne na području Grada Visoko.

Pored  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko svoje učešće u realizaciji pomenutih radova uzet će sljedeći subjekti:

  1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko (DVD);
  2. Sportsko ribolovno društvo ¨Visoko¨ (SRD) i
  3. Gorska služba spašavanja Visoko (GSS).

Sredstva za pomenute radove su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko, odnosno Fonda za zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona.

Unaprijed se zahvaljujemo svim stanovnicima Grada Visoko na povjerenju i saradnji!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko