Radovi na postavljanju poštanskih sandučića u objektima kolektivnog stanovanja u Gradu Visoko

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata, odnosno stanare kućnog savjeta  (KS-40) koji se nalazi na adresi Ulica IX br.2, da je pomenuta služba danas završila radove na postavljanju poštanskih sandučića u pomenutoj zgradi.

Postavljanje poštanskih sandučića u pomenutoj zgradi izvršeno je sa ciljem zaštite imovine etažnih vlasnika kućnog savjeta (KS-40).

Ovim putem Služa za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata najavljuje da će u narednom periodu aktivno raditi na stvaranju i unapređenju sto boljih uvjeta za ugodniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja u Gradu Visoko.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga na ukazanom povjerenju i strpljenju!

Za sigurniji i ljepši ambijent za život građana u Gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko