Radovi na otklanjanju novog kvara na vodovodnoj mreži u Zanatskom centru

Obavještavamo stanovnike i  korisnike komunalnih usluga u Visokom, da radnici iz Službe za vodovod i kanalizaciju rade na otklanjanju novog kvara na vodovodnoj mreži u Zanatskom centru gdje je došlo do pucanja vodovodne cijevi, te će ista biti zamijenjena novom.

Zahvaljujemo se stanovništvu na ukazanom povjerenju i strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko