Radovi na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u Zanatskom centru

Informišemo stanovnike i korisnike komunalnih usluga u Visokom, da radnici iz Službe za vodovod i kanalizaciju rade na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u Zanatskom centru gdje je došlo do pucanja vodovodne cijevi, te će ista biti zamijenjena novom i postavit će se novi ulični ventil.

Zahvaljujemo se korisnicima komunalnih usluga u Zanatskom centru na strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko