PRODUŽENO VAŽENJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVITELJA U GRADU VISOKO

Informišemo javnost i etažne vlasnike koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama da je JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata danas produžila važenje Certifikata za obavljanje poslova upravitelja u Gradu Visoko do 7.4.2022. godine.

Produženje navedenog Certifikata izvršeno je na Zahtjev JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Zeničko-dobojskog kantona, i u skladu sa internim procedurama Gradske uprave Visoko.

Napominjemo da je Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u prethodne dvije godine imala ukupno 5300 aktivnosti u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama, a iste se odnose na: razne intervencije, investicije, redovna održavanja, zakonska i druga djelovanja u objektima kolektivnog stanovanja-zgradama na području Grada Visoko.

Zahvaljujemo svim korisnicima na saradnj i ukazanom povjerenju!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko