Potpisan Ugovor o finansiranju za projekat upravljanja komunalnim otpadom u Visokom

JKP „VISOKO “ d.o.o. Visoko uzelo je učešće na Javnom konkursu za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata iz područja zaštite okoliša i sličnih aktivnosti za 2019-u godinu.

Urađen je projekat pod nazivom: ¨Selekcija otpada na izvoru nastanka i smanjenje količine otpada koja se odlaže na Regionalnu deponiju Mošćanica¨.

Zatim je isti apliciran kod  Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a.

Aplikacija se odnosi  na LOT 1- projekti iz oblasti upravljanja otpadom.

Ukupna vrijednost projekta: 112.400,00 KM.

Odobrena sredstva za sufinansiranje od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a, nakon završetka konkursa su: 90.000,00 KM .

Ostatak  sredstava  finansirat će JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko.

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko sa ovim projektom ima za cilj pomoći i olakšati korisnicima komunalnih usluga i grada Visoko selekciju otpada prilikom odlaganja istog, u svrhu očuvanja okoline i životne sredine kao i u svrhu smanjenja količina otpada koji se deponuje na Regionalnu deponiju Mošćanica.

Zajedničkom saradnjom JKP„VISOKO“ d.o.o. Visoko i naših korisnika komunalnih usluga možemo poboljšati kvalitet života, što ujedno predstavlja jedan od primarnih ciljeva našeg poslovanja.

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko