Ponovo nesavjesno odlaganje komunalnog otpada po Gradu

Ponovo je došlo do negativne pojave u našem Gradu, koja se pojavljuje nakon nesavjesnog odlaganja komunalnog otpada pojedinih naših korisnika komunalnih usluga.

Na fotogarfijama (priloženim ispod teksta) možete vidjeti kako pojedini nesavjesni  korisnici komunalnih  usluga na neprilagođen način odlažu svoj komunalni otpad tj. gdje se nalaze dva kontejnera jedan do drugog, jedan prepune, a drugi bude sasvim prazan.

Molimo korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama, koji su do sada na ovakav  nesavjestan način odlagali  svoj komunalni otpad da to više ne rade! Već da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog tj.kad napune jedan kontejner komunalnim otpadom pređu na sljedeći koji se nalazi odmah pored.

Da li to izgleda ružno procijenite sami kad pregledate fotografije?

Vaš JKP ¨VISOKO¨ d.o.o Visoko