Ponovo neoprezno odlaganje luga i pepela

Ponovo skrećemo pažnju  javnosti i svim korisnicima komunalnih usluga na nemile pojave u naseljima, a odnose se na neoprezno odlaganje zapaljivog otpada ( luga i pepela ) u kontejnere i hajfiše, a ne u odgovarajuće posude u koje treba da se odlaže zapaljivi komunalni otpad.

Prethodnih dana naše ekipe iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada u naselju Buzić Mahali zatekli su zapaljeni kontejner pun luga i pepela, a isti je namijenjen za obični komunalni otpad.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko  ponovo upućuje MOLBU svim korisnicima komunalnih usluga koji odlažu svoj komunalni otpad u kontejnere zapremine 5m3 i hajfiše zapremine 1,1m3 u svim naseljima i ulicama, da u iste ne odlažu otpad koji je nastao sagorijevanjem čvrstog goriva, odnosno luga i pepela. Pomenuti zapaljivi otpad  korisnici su dužni da odlože u odgovarajuće posude, koje će ostavititI pored kontejnera zapremine 5m3 i hajfiša zapremine 1,1m3, koji će uredno biti odvučen kad i ostali komunalni otpad .

JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko