Počinje realizacija obavezne preventivne sistemske deratizacije u objektima kolektivnog stanovanja

Obavještavamo stanovništvo i etažne vlasnike koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u Gradu Visoko da će JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata od utorka (16.06.2020.g) početi sa realizacijom  obavezne preventivne sistemske deratizacije u svim zgradama na području našeg grada.

Planska obavezna preventivna sistemska deratizacija vršiti će se po Naredbi o provođenju obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2020.godine, a koju je donio Ministar ministarstva zdravstva na osnovu člana 13. stav 1. Alineja 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Službene novine FBIH“ broj: 46/10 i 75/13), člana 10. stav 1. tačka 5. Zakona o žaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBIH“ broj: 29/05), u vezi sa članom 17. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15).

Obavezna preventivna sistemska deratizacija (proljetna faza 2020.godine) u Gradu Visoko  provest će se u periodu od utorka (16.06.2020.g) do subote (20.06.2020.g), te se ista vrši u cilju suzbijanja širenja glodara koji mogu biti prenosioci raznih vrsta bolesti.

Navedenu deratizaciju objekata provest će firma “Ekocijan“d.o.o. Sarajevo.

Ovom obaveznom preventivnom sistemskom deratizacijom bit će obuhvaćene sve podrumske, tavanske i ostale zajedničke prostorije u svim zgradama na području našeg Grada.

Molimo sve etažne vlasnike – stanare da otvore svoje predulaze i na taj način obezbijede neometan pristup izvođačima radova, kako bi se navedena deratizacija izvršila što kvalitetnije i efikasnije  u svakom dijelu zgrade.

Također, JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko informiše javnost i sve korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko, da će u sklopu navedene Naredbe u narednim danima izvršiti preventivnu sistemsku deratizaciju svih objekata za javno vodosnabdijevanje i kanalizacionu mrežu sa šahtovima i izlivnim kolektorima na području našeg Grada.

Unaprijed se zahvaljujemo na povjerenju i saradnji!

 Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko