Počela dodjela besplatnih posuda za odlaganje komunalnog otpada za stanovnike koji žive u individualnim domaćinstvima u MZ Rosulje

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko da je Služba za čiostoću i odvoz komunalnog otpada danas počela sa dodjelom posuda za odlaganje komunalnog otpada za stanovnike koji žive u individualnim domaćinstvima u MZ Rosulje i trajat će do 19.06.2020.g (petak).

Posude za odlaganje komunalnog otpada su zapremine 120l, mobilne i izrađene od kvalitetnog pvc materijala.

Preuzimanje posuda je besplatno i vrši se svakog radnog dana u terminu od 08:00h do 13:00h na adresi Sarajevska br.6.

Prilikom preuzimanja posude korisnik komunalnih usluga potpisuje Ugovor o pružanju komunalnih usluga te molimo iste da ponesu validan identifikacioni dokument (ličnu kartu).

Posude su dodijeljene za stanovnike koji žive u individualnim domaćinstvima i to u sljedećim mjesnim zajednicama: MZ Željeznička stanica, MZ Novo Naselje i MZ Stari Grad.

Do danas ukupno je dodijeljeno 880 posuda za odlaganje komunalnog otpada za stanovnike koji žive u individualnim domaćinstvima.

Starija i oboljela lica koja iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći  na navedenu adresu, dužna su o tome obavijestiti predsjednika njegove mjesne zajednice, a zatim će uposlenici JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko posudu za odlaganje otpada dostaviti na kućnu adresu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 032/733-183 ili na mail: amina.celikovic@jkpvisoko.ba

Zahvaljujemo se svim korisnicima naših usluga na povjerenju i saradnji!

Za čistu i lijepu okolinu u Gradu Visoko!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko