Počela adaptacija krova na zgradi KS 60A na adresi Donje Rosulje br.32

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše stanovništvo Grada Visoko da je Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata danas počela sa prethodno najavljenim radovima na adaptaciji krova na zgradi KS 60A na adresi Donje Rosulje br.32.

Radove izvodi firma AL-STEEL d.o.o.Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi 6.401,11KM.

Radovi su finansirani 50% iz sredstava Grada Visoko i 50% iz sredstava stanara pomenutog kućnog savjeta.

Na pomenutoj zgradi izvršit će se demontaža i skidanje površine 200m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, a zatim će se izvršiti ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Zahvaljujemo se svim stanovnicima u Donjim Rosuljama na strpljenju i ukazanom povjerenju!

Za ljepše Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko