Plan odvoza luga i pepela za subotu (18.01.2020.g)

Za odvoz luga i pepela danas su planirana sljedeća naselja i ulice:

Kula Banjer, Taukčići, Oštrac, Patriotske lige, Potina i Novo naselje.

Svi korisnici komunalnih usluga dužni su da sami obezbijede odgovarajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi JKP“VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama (ukupne težine do 10 kg) približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi naši radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema mogli odvući isti.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko