Plan odvoza luga i pepela za petak (17.01.2020.g)

Za odvoz luga i pepela danas su planirana sljedeća naselja i ulice:

Pertac, Džamijska, Kadića, Sakića, Sinanagića, Pašagića, Zečevića bašta, Iznad duvara, Muftije Numanagića, Ferhatovića, Klisa, Efendije Sikirića, Novobrdska, Mevića, Tjesnac, Potok, Špiljakova, Ljetovik, Rašidovića, Križ, Izeta Kurtalića i Kraljevac.

Svi korisnici komunalnih usluga su dužni da sami obezbijede odgovarajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), a još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi  JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj  uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi naši radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema mogli odvući isti.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko