PLAN ODVOZA LUGA I PEPELA ZA 9.1.2020.g (četvrtak)

Za  planski odvoz luga i pepela danas su planirana sljedeća naselja i ulice:

Radinovići, Okolišće, Bradve-glavna ulica, Hlapčevići-glavna ulica i regionalna cesta od Muhašinovića do Dobrinja.

Svi korisnici komunalnih usluga su dužni da sami obezbijede odgovarajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), a još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi  JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj  uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi naši radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema mogli odvući isti.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko