Plan odvoza luga i pepela za 12.2.2020.g (srijeda)

Za odvoz luga i pepela danas planirana su sljedeća naselja i ulice:

Hamdije Kreševljakovića, Karavdića, Donja Mahala, Čabaravdića, Zečevića, Hadžihasanova, Burića, Njegovića, Matrakčijina, Džananovića, Šadrvan, Pinjagića, Bare, Islamovića, Delahmetovića, Skopljaka, Dahirovac, Potina, Patriotske lige, Hazima Dedića, Donje Rosulje, Musala, Ulica IX i X, Topuzovo polje, Donje Moštre i regionalna cesta od IGM-a do Zimče.

Svi korisnici komunalnih usluga dužni su da sami obezbijede odgovarajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi JKP“VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama (ukupne težine do 10 kg) približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi naši radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema mogli odvući isti.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko