PLAN I PROGRAM PRIKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NASTALOG OD SAGORIJEVANJA ČVRSTOG GORIVA

PONEDJELJAK

Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25-Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige-iza banke, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Raskrsnica Ciglana-Vitex, Musala, Ulica IX i X, Suša-S centar, Petrol, Aleja šehida Resula do Novog naselja, relacija gradsko kino ( Kraljevac/ Sebilj/ Pertačka/ Zelena pijaca) i Zbilje.

 

UTORAK

Kralja Tvrtka , Mule Hodžića, Jalija, Čaršijska, Kraljevac, Podvisoki I, Podvisoki II, Arnautovići, Ozrakovići, Mulići, Uvorići-ravni dio, Kadije Uvejsa, Bosne Srebrene,  Ibrahima Hodžića, Franjevačka, Tabhanska, Sarajevska, Zanatski centar, Saračica, Moštrina, Tekija, Prijeko-ravni dio, Bulaklina, Bijela džamija, Salihbegovića, Oručeva, Perendina, Šahinovića, Čajengradska, Vilajetovići-Tuk, Sarajevska, Banjerska, Gračanica-ravni dio, Uvorići, Kovačići , Gornje Prijeko, Varoška, Jevrejska i Bulaklina.

 

SRIJEDA

Hamdije Kreševljakovića, Karavdića, Donja Mahala, Čabaravdića, Zečevića, Hadžihasanova, Burića, Njegovića, Matrakčijina, Džananovića, Šadrvan, Pinjagića, Bare, Islamovića, Delahmetovića, Skopljaka, Dahirovac, Potina, Patriotske lige, Hazima Dedića, Donje Rosulje, Musala, Ulica IX i X, Topuzovo polje, Donje Moštre i regionalna cesta od IGM-a do Zimče.

 

ČETVRTAK

Radinovići, Okolišće, Bradve-glavna ulica, Hlapčevići-glavna ulica i regionalna cesta od Muhašinovića do Dobrinja.

 

PETAK

Pertac, Džamijska, Kadića, Sakića, Sinanagića, Pašagića, Zečevića bašta, Iznad duvara, Muftije Numanagića, Ferhatovića, Klisa, Efendije Sikirića, Novobrdska, Mevića, Tjesnac, Potok, Špiljakova, Ljetovik, Rašidovića, Križ, Izeta Kurtalića i Kraljevac.

 

SUBOTA

Kula Banjer, Taukčići, Oštrac, Patriotske lige, Potina i Novo naselje.

 

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko