Otklanjanje kvara na vodovodnoj mreži u naselju Donje Rosulje

Obavještavamo stanovnike i korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko, da radnici iz Službe za vodovod i kanalizaciju danas rade na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u naselju Donje Rosulje gdje je došlo do pucanja vodovodne cijevi, te će ista biti zamijenjena novom.

Zahvaljujemo se stanovnicima i korisnicima komunalnih usluga u naselju Donje Rosulje na strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko