Od subote (20.06.2020.g) započinju završni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Ozrakovići

Informišemo stanovništvo i korisnike komunalnih usluga da su završeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera u naselju Ozrakovići.

Rekostrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u navedenom naselju izvodila se u sklopu II faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže  u Gradu Visoko.

Od subote (20.06.2020.g) u naselju Ozrakovići započet će izvođenje završnih radova na sanaciji, odnosno asfaltiranju prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka.

Zahvaljujemo se stanovništvu u naselju Ozrakovići na ukazanom povjerenju i strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko