Od danas stupaju na snagu novi termini radnog vremena u službama JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko

Informišemo javnost i korisnike komunalnih usluga  grada Visokog  da od danas (02.09.2019.g) stupaju na snagu novi termini radnog vremena u službama JKP„VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Službe koje se nalaze na adresi: Naselje Luke II br.16, od danas imaju novo radno vrijeme od 7:30h do 15:30h, a to su:

  • Uprava,
  • Inkaso i IT,
  • Pravna služba,
  • Javne nabavke,
  • Upraviteljstvo, i
  • Blagajna.

Vrijeme pauze je: od 10:30h do 11:00h.

Blagajna koja se nalazi na adresi: Kralja Tvrtka bb, od danas ima novo radno vrijeme i to: od 7:30h do 16:30h.

Vrijeme pauze je: od 10:00h do 10:30h.

Tehnički sektor koji se nalazi na adresi: Sarajevska br.6, radno vrijeme će imati kao i prije od 7:00h do 15:00h, a to su službe:

  • Vodovod i kanalizacija,
  • Čistoća i selekcija/odvoz komunalnog otpada, i
  • Tehnička priprema.

Vrijeme pauze  je: od 10:00h do 10:30h.

Zahvaljujemo se korisnicima komunalnih usluga grada Visoko na ukazanom povjerenju!

 JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko