Obilazak izvođenja radova na rezervoaru “Pertac I ” i izvorištu ” Vrutak “

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko i gradonačelnica Amra Babić upriličili zajednički obilazak  gradilišta  u sklopu  realizacije projekta rekonstrukcije na rezervoaru   „ Pertac I“ i  izvorište „Vrutak“.

Trenutno se realizuju radovi na izgradnji II vodne komore: izrada drenaže, betoniranje zahvatne jame, a narednih dana vršit će se izljevanje same ploče.

 

 

Ovi radovi spadaju u okvir projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema grada Visoko-II faza.Podsjećamo da je u tekućoj godini realizovana I faza projekta izgradnje vodovodnog sistema grada Visoko-podsistem Gračanica, na kojem je već priključeno preko 500 novih priključaka.

Također se obišlo izvoriše „Vrutak“ gdje je u toku zamjena krovne konstrukcije,  hlorne stanice i mjerača protoka vode. Svi radovi se realizuju po planu i dogovorenom dinamikom