Obilazak izvođenja radova na gradilištu u Malom Čajnu

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko 17.10.2019.g, upriličilo je obilazak gradilišta na kojem se realizuju radovi na uređenju posjeda u MZ Gračanica, naselje Malo Čajno, koje su nesavjesni građani nekontrolisano koristili za odlaganje raznih vrsta komunalnog otpada, te je na istom nastala divlja deponija.

Trenutno se radovi realizuju  po planiranom planu i programu, gdje se nastavlja ograđivanje lokacije betonskim stubovima, čisti i uređuje prostor, sve u cilju  izbjegavanja stvaranja i širenja divlje deponije na pomenutom lokalitetu.

JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko