OBAVJEŠTENJE ZA STANOVNIKE OPĆINE VISOKO(19.06.2019.g-srijeda)

Obavještavamo  korisnike  komunalnih  usluga  JKP„Visoko“ d.o.o.VISOKO  da izmjene i dopune  Cjenovnika  komunalnih i ostalih usluga počinju sa primjenom od 01.07.2019.godine , a shodno sa Odlukom Općinskog Vijeća od 19.03.2019.godine.

S tim u vezi pozivamo sve korisnike usluga vodosnabdjevanja da omoguće našim inkasatima redovno očitanje vodomjernog mjesta koji ce biti realizovano u narednim danima.

Posebno molimo korisnike čija vodomjerna mjesta nisu dostupna za očitanje našim inkasantima, da na istim očitaju stanje vodomjera  i informaciju dostave u Inkaso službu JKP „Visoko“ d.o.o.VISOKO ili na broj telefona: 032/465-909 u periodu od 7h-15h.

Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu općine VISOKO na razumjevanju i ukazanom povjerenju.

JKP „ Visoko“ d.o.o. VISOKO