OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNE SUBJEKTE

Obavještavamo pravne subjekte korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da je  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko donijelo Odluku kojom se  pravnim subjektima  kojima je Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-12/20 od 17.03.2020.godine, broj 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020.godine, i broj 12-40-6-148-10-/20 od 17.03.2020.godine, kao i Naredbama broj 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020.godine, broj 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020.godine, i broj 12-40-6-148-12-1/20 od 27.03.2020.godine naređeno privremeno obustavljanje pružanja usluga, a kojima se usluga odvoza komunalnog otpada obračunava u fiksnom iznosu na mjesečnom nivou, neće vršiti fakturisanje usluge odvoza komunalnog otpada za mjesec april tekuće godine.

Ova Odluka se ne odnosi na  privredne subjekte kojima se obračun i fakturisanje odvoza komunalnih usluga vrši po radnom nalogu za odvoz hajfiša.

U skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovanom koronavirusom ( COVID-19 )  na području Federacije Bosne i Hercegovine broj 408/2020 od 16.3.2020.godine, Federalni štab civilne zaštite donio je niz Naredbi kojim se naređuje obustava pružanja usluga za pojedine pravne subjekte kao što su:

  1. Frizerski saloni;
  2. Kozmetički saloni; i
  3. Ugostiteljski objekti svih kategorija ( restorani, pizerije, ćevabdžinice, fast foodovi i slično ).

Shodno tome, navedeni pravni subjekti korisnici komunalnih usluga nisu obavljali aktivnosti iz registrovane djelatnosti, te nisu proizvodili komunalni otpad, što je konstatovano i uvidom u stanje na terenu, i istim nije pružena usluga odvoza komunalnog otpada, JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko je imalo za dužnost donijeti  navedenu Odluku gdje se navedeni pravni subjekti oslobađaju plaćanja navedene usluge za mjesec april tekuće godine.

Ovim navedenim pravnim subjektima obračun i fakturisanje za uslugu isporuke vode vršiti će se u skladu sa potrošnjom vode, a koja bude konstatovana prilikom očitanja vodomjera.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za poslove naplate potraživanja (INKASO) na sljedeći broj telefona:

032/465-909

Zahvaljujemo svim korisnicima u Gradu Visoko na razumijevanju i ukazanom povjerenju!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko