Obavještenje iz Službe upraviteljstva

16.10.2019.g (srijeda) iz Službe upraviteljstva stiže obavještenje da su radovi na adaptaciji krova na Zgradi KS-43 u Novom Naselju, u ulici X. br.12, pri samom završetku.

Radovi koji su urađeni su: kompletna zamjena krovnog pokrivača sa rebrastim limom, zamjena oluka, saniranje dimovodnih kanala i opšivanje dimnjaka.

Završeni radovi na spomenutoj zgradi predhodnici su projekta od strane Službe upraviteljstva , JKP¨VISOKO¨d.o.o. Visoko koji sufinansiraju bužet Grada Visoko i etažni vlasnici zgrade (stanari).

Pomenuti projekat se odnosi na zamjenu i uređenje zajedničkih dijelova zgrada na još 11 stambenih objekata kolektivnog stanovanja (zgrada) i jedan dodatni stambeni objekat kolektivnog stanovanja (zgrada) gdje će se vršit zamjena stubišne stolarije.

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko