OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za javnost i korisnike komunalnih usluga u gradu Visoko. Ponovo imamo negativne pojave, a koje se odnose na nepravilno odlaganje komunalnog otpada.

Pojedini nesavjesni građani, korisnici komunalnih  usluga na neprilagođen način odlažu svoj komunalni otpad  tj.pored praznih kontejnera ili praznih kanti, i time šalju jako lošu sliku o našoj okolini u kojoj živimo.

Zato ponovo molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama, da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog (kontejneri, kante, itd).

Čista okolina  je nužnost za zdravlje  ljudi i potrebna je svima nama!

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko