Obavijest o prestanku selekcije pepela i luga u Gradu Visoko

Poštovani korisnici komunalnih usluga,

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko u skladu sa Odlukom o komunalnom redu od 15.11.2017.godine, zbog završetka zimske sezone i najavljenog toplijeg vremena završava sa besplatnom dodatnom uslugom odvojenog prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva tj. luga i pepela.

Završetak odvojenog prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva tj. luga i pepela je u srijedu (18.3.2020.g).

Odvoz komunalnog otpada nastavlja se redovno prema planu i programu.

 Zahvaljujemo se stanovništvu na saradnji i ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko