Misija i vizija

Misija i vizija

 • Preduzeće Javno komunalno preduzeće “Visoko“ Visoko komunalne djelatnosti izvodi u skladu sa savremenim svjetskim standardima za ovu oblast.                                                                                                                                                               
 • Unapređenja u radu se uvode vodeći računa o kratkoročnim i dugoročnim interesima građana i realnim potencijalima preduzeća.

MISIJA PREDUZEĆA

 • Misija preduzeća je organizovano, svakodnevno prikupljanje, transport i odlaganje industrijskog i komunalnog otpada, upravljanje, održavanje i izgradnja vodovodnih i kanalizacionih sistema, te čišćenje ulica tokom cijele godine.                                                                                                                                                                                                                        
 • Čistoća je važan dio aktivnosti usmjerenih na zaštitu prirodne sredine. Nastojimo „probuditi“ ekološku svijest i odgovornost uz intenzivnu saradnju sa stanovništvom, kroz edukaciju i druge vidove saradnje, čime se stvaraju potrebni uslovi za razvoj modernih i zdravih navika.                                                                                           
  Poznato nam je da je voda izvor života, pa tako Jkp “Visoko“ Visoko održava izvorište „Vrutak“,  jedino izvorište na ovom prostoru sa kojeg se vrši vodosnabdijevanje.                                                                                       
 • Jkp „Visoko“ d.o.o Visoko ulaže maksimalne napore da ta voda bude ponos našeg grada, kako bi svaki građanin pio zdravu i čistu vodu, a to se postiže uvođenjem preventivnih mjera zaštite.
  Kvalitetnom organizacijom komunalnih djelatnosti rezultat je urednog odvoženja komunalnog otpada, što je veoma važno za sve građane.                                                                                                                                                                               
 • Čist grad je zajednički interes. Trudimo se  probuditi svijest građana koji će u saradnji sa komunalnim preduzećem doprinijeti da naš grad bude čišći i ljepši.

VIZIJA PREDUZEĆA

 • Vizija preduzeća Jkp “Visoko“ Visoko je stalno unapređenje kvaliteta komunalnih djelatnosti.                                     
 • Stalno održavanje i nabavka nove, savremenije opreme je ugrađeno u sve dugoročne planove preduzeća.
  Zaštita okoline, razvoj ekološke svijesti i aktivan rad na očuvanju prirode su dio svakodnevnih aktivnosti i dio dugoročnih planova preduzeća.             
  Razvoj sistema upravljanja otpadom je usmjeren na propisno odlaganje industrijskog i komunalnog otpada. Jkp “Visoko“ je u stalnoj potrazi za odgovarajućim rješenjem pitanja odlaganja otpada (deponija).                        
 • Sva dugoročna opredjeljenja preduzeća su usmjerena na stvaranje modernog preduzeća, koje ima veliki ugled i poštovanje stanovništva. Obuka kadrova i nabavka savremene opreme omogućavaju efikasno dugoročno održavanje i unapređenje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao i čistoće grada.

JKP Visoko  d.o.o.  Visoko