O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u MZ Porječani da će se organizovani odvoz komunalnog otpada u Donjim Porječanima od 1.04.2019 godine vršiti ustaljeno  kao i do sada-srijedom, a u naseljima gdje će biti izvršeno proširenje odvoza komunalnog otpada Grdževac, Gornji Porječani, Poklečići, Podvinje i Piskavice vršit će se četvrtkom.

                 Napominjemo da će se odvoz komunalnog otpada vršiti putem posuda 1,1 mᶟ koje će biti instalirane u putnim pojasevima saobraćajnica u navedenoj MZ.