O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u naseljima Zbilje, Kula Banjer, Taukčići, Mulići i Bosnići da će se odvoz luga vršiti u vrijeme odvoza komunalnog otpada a ne subotom kao do sada.