NOVO OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNE SUBJEKTE

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava pravne subjekte korisnike usluga odvoza komunalnog otpada kojima je Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite naređeno da privremeno obustave pružanje usluga, odnosno kojima nije dozvoljen rad od 01.05.2020.g, a istim se usluga odvoza komunalnog otpada obračunava u fiksnom iznosu na mjesečnom nivou, te im se neće vršiti fakturisanje usluge odvoza komunalnog otpada za mjesec maj tekuće godine.

Ova odluka se ne odnosi na  privredne subjekte kojima se obračun i fakturisanje odvoza komunalnih usluga vrši po radnom nalogu za odvoz hajfiša.

Svi pravni subjekti korisnici komunalnih usluga koji nisu obavljali aktivnosti iz registrovane djelatnosti i nije im dozvoljen rad od 01.05.2020.g, a isti nisu proizvodili komunalni otpad,  što je konstatovano i uvidom u stanje na terenu, te istim nije pružena usluga odvoza komunalnog otpada, JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko je imalo za dužnost donijeti odluku gdje se navedeni pravni subjekti oslobađaju plaćanja navedene usluge za mjesec maj tekuće godine.

Ovim navedenim pravnim subjektima obračun i fakturisanje za uslugu isporuke vode vršiti će se u skladu sa potrošnjom vode, a koja bude konstatovana prilikom očitanja vodomjera.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za poslove naplate potraživanja (INKASO) na sljedeći broj telefona:

032/465- 909

Zahvaljujemo svim korisnicima u Gradu Visoko na ukazanom povjerenju!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko