Novi termini radnog vremena službi JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko od 02.09.2019.g (ponedjeljak)

Obavještavamo korisnike  komunalnih usluga  grada Visokog da će doći do promjene radnog vremena u službama JKP „VISOKO“ d.o.o Visoko.

Službe koje se nalaze na adresi: Naselje Luke II br.16, imat će  novo radno vrijeme od 7:30h do 15:30h, a to su:

  • Uprava,
  • Inkaso i IT,
  • Pravna služba,
  • Javne nabavke,
  • Upraviteljstvo,i
  • Blagajna.

Blagajna koja se nalazi na adresi : Kralja Tvrtka bb, također će imati novo radno vrijeme  od 7:30h do 16:30h.

Novi termini radnog vremena bit će realizovani od 02.09.2019.g (ponedjeljak).

Tehnički sektor koji se nalazi na adresi : Sarajevska br.6, radno vrijeme će imati kao i prije od 7:00h do 15:00h, a to su službe:

  • Vodovod i kanalizacija,
  • Čistoća i selekcija/odvoz komunalnog otpada, i
  • Tehnička priprema.

Zahvaljujemo se korisnicima komunalnih usluga grada Visoko na ukazanom povjerenju!

 JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko