Novi termini kod odvoza komunalnog otpada u naseljima i ulicama

Jkp „VISOKO“ d.o.o. Visoko, informiše stanovništvo da je došlo do promjena  u planu i programu kod odvoza komunalnog otpada u sljedećim naseljima i ulicama.

Naselja Dubrave, Ravne i Paljika imali su organizovan odvoz komunalnog otpada utorkom, a od sada će isti odvoz imati  petkom.

Naselja Grajani i Podgorani imali su organizovani odvoz komunalnog otpada ponedjeljkom,  a od sada će isti odvoz imati subotom.

Također,  Jkp „VISOKO“ d.o.o Visoko ima dodatni  odvoz komunalnog otpada subotom, a to su sljedeće naselje i ulice: Tušnjići, Patriotske lige (iza Sberbank  i  UniCredit Bank) i Alije Izetbegovića (Gradska uprava).

Zbog velike količine komunalnog otpada u ulici Matrakčijina (plato iza kina ) pored redovnog odvoza koji se vrši svaki dan, od sada će imati i dodatni  odvoz subotom.

 Jkp „VISOKO“ d.o.o.Visoko