Nova divlja deponija komunalnog otpada kod Varoškog mosta

Ponovo je došlo do pojave divlje deponije u našem Gradu, sada kod Varoškog mosta ispod zgrade Konfekcije, koja je nastala nakon nesavjesnog odlaganja komunalnog otpada pojedinih naših korisnika komunalnih usluga.

Proteklih godina JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko je u više navrata vršilo čišćenje pomenutog lokaliteta u saradnji sa Gradom Visoko, ali nesavjesni građani ponovo su počeli praviti novu divlju deponiju.

Da bi se izbjeglo pravljenje i širenje ove divlje deponije JKP “VISOKO” d.o.o.Visoko u saradnji sa Gradom Visoko očistiti će i urediti prostor, zatim će postaviti ogradu i znak da je zabranjeno na tom lokalitetu odlagati komunalni otpad.

Napominjemo da će pomenuti lokalitet biti pokriven video nadzorom, te da će JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko nadležnoj inspekciji vršiti prijavu svakog nesavjesnog građana koji odloži otpad na pomenutoj lokaciji.

Ponovo molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima i ulicama, koji su do sada na ovakav nesavjestan način odlagali svoj komunalni otpad da to više ne rade na ovakav način,već da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

 

 

 

 

 

JKP VISOKO d.o.o. Visoko