Nedjeljne radne aktivnosti u JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Službi upraviteljstva

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i  Služba upraviteljstva informišu stanovništvo Grada Visoko, da danas imaju radnu nedjelju, gdje se prema dinamičkom planu realizuju radovi na adaptaciji krova i čisćenju tavanskog prostora na zgradi KS 44 na adresi Aleja šehida Resula  br.11 i  zgradi KS 45 na adresi Patriotske lige br.2 i br.4.

Radovi koji se izvode na krovnoj konstrukciji odnose se na zamjenu dotrajalih azbestnih ploča, zamjenu dotrajale krovne konstrukcije, postavljanje trapezastog lima, opšivanje dimnjaka i postavljanje novih oluka.

Također,  izvode se  radovi na čišćenju tavanskog prostora pomenutih zgrada od različitog komunalnog otpada, a  radove izvode radnici JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko.

Radove izvodi kao najpovoljniji ponuđač Obrt  ¨OMVE¨ Visoko, a ukupna cijena radova na pomenutoj adaptaciji iznosi  21852,00KM.

Radovi su finansirani 60% sredstava od stanara i sufinansirani 40% iz budžeta Grada Visoko.

Uvijek  Vama na usluzi  Vaše JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko