Nastavljeni radovi na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži u ulici Hadžihasanova

Obavještavamo stanovnike Grada Visoko i  korisnike komunalnih usluga da i danas  radnici iz Službe za vodovod i kanalizaciju vrše otklanjanje kvara na vodovodnoj mreži u u ulici Hadžihasanova (jedan dio od ulice Alije Izetbegovića do ulice Burića), gdje je došlo do pucanja vodovodne cijevi.

 

 

 

Zahvaljujemo se korisnicima komunalnih usluga u ulici Hadžihasanova na strpljenju!

JKP “VISOKO“d.o.o. Visoko